Vi levererar produkter från världsledande tillverkare av elborstar och elmotorer

  • Motorer och motorreservdelar till de flesta motorfabrikat
  • Elborstar till alla motorer även specialborstar
  • Elborstar av originalkvalité då det är mycket viktigt för att man ska få en så bra funktionsgaranti som möjligt

Vi renoverar de flesta elmotorfabrikaten motsvarande ny skick och har även ett brett utbytessystem av elmotorer.

Servomotor LINDE R20 LI0009761269 UTB LI0009768269