Kvalitetspolicy

Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra produkter skall uppfattas som uttryck för kvalitet. Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse.

Vi skall eftersträva att de alltid känner fullt förtroende för PowerSupply som leverantör och samarbetspartner. Kundernas krav och önskemål skall tillgodoses genom att våra åtaganden och produkter uppfyller avtalade villkor. Varje leverans skall vara en rekommendation för kommande affärer och samarbeten.

Uppfyllandet av dessa mål, och därmed också vårt övergripande mål att verka som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag, grundläggs genom våra resurser, vår organisation, våra arbetsinsatser och framförallt genom vår attityd till kvalité samt servicekänsla.

Miljötänkande skall alltid finnas med i våra åtaganden.

best quality logo

Shake hands