GDPR

Personuppgiftslagen (GDPR)

Bästa kund!

Som du kanske vet är den Allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR en förordning i EU-lagstiftningen om dataskydd och integritet för alla individer inom Europeiska Unionen. Lagen träder i kraft från och med den 25 maj 2018. Kort sagt: GDPR handlar om att hantera personuppgifter med respekt, transparens, försiktighet och med laglig grund. Spara inte mer data än nödvändigt, inte längre än vad som behövs, gör det med ett tydligt syfte och inom en bestämd tidsgräns.

JW Produktion AB org nr: 556439-9250 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

När JW Produktion AB behandlar data för dessa ändamål kommer vi se till att vi alltid visar hänsyn och tillgodoser dina rättigheter. Du har rätt att invända mot denna behandling. Tänk på att om du motsätter dig behandlingen kan det påverka vår förmåga att utföra uppgifterna ovan till din fördel.  JW Produktion AB  sparar personuppgifterna under hela affärsrelationen eller max 24 månader för att hålla en hög service på dina köp med snabb återkoppling. Eller till efter den sista affärskontakten förutsatt att ingen annan tvingande lagstiftning finns för fortsatt behandling, t.ex om vi fakturerat er, då måste uppgifterna finnas kvar.  Kan jag korrigera eller begränsa behandlingen av mina personuppgifter? När som helst kan du som samarbetspartner till oss, korrigera de lagrade personuppgifterna, överföra data till ett annat system, begränsa behandlingsnivån eller ta bort data. Du kan dessutom göra invändningar mot lagring och behandling av personuppgifterna. Vi hoppas att informationen kring vår hantering av personuppgifter är till hjälp och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med dig. Vid frågor kring lagring eller behandling av uppgifterna, vänligen kontakta din representant på JW Produktion AB.